2022 – Εκπαιδεύσεις Κύριων & Μη Κύριων Καταλυμάτων – “Υγειονομικά Πρωτόκολλα Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον COVID-19”

Το 2022 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τους καταλυματίες κάθε μεγέθους, κλειδιών και κατηγορίας, διότι θα είναι η πρώτη χρονιά με την παραλλαγή της Ομικρον. Το 2022 οι κίνδυνοι είναι: Η πιθανότητα να εμφανιστούν κρούσματα στο κατάλυμά σας θα δεκαπλασιαστεί φέτος, όπως έγινε και στη κοινωνία. Η ιχνηλάτηση μπορεί να οδηγήσει στο κατάλυμά σας, πολλά…

2021 Αίτηση συμμετοχής Κύριων & Μη Κύριων Καταλυμάτων για τηλεκπαίδευση – “Υγειονομικά Πρωτόκολλα Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον COVID-19”

Η  Εταιρεία Έρευνας Εκπαίδευσης Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.)  ανακοινώνει την εξ αποστάσεως εξειδικευμένη εκπαίδευση στα ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 6632/16-4-2021, ΦΕΚ Β’ 1632, «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοιού COVID-19″, για τα Ξενοδοχεία και τα Μη Κύρια Καταλύματα. Τα Νέα…

Ένωση δυνάμεων TÜV AUSTRIA Academy και ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.

H TÜV AUSTRIA Academy, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός της κορυφαίας εταιρείας Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων στην Ελλάδα, TÜV AUSTRIA Hellas, με σταθερό προσανατολισμό την πρωτοπορία στην Εκπαίδευση, εγκαινιάζει τη συνεργασία της με την Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.».

Υγειονομικά Πρωτόκολλα “HEALTH FIRST” 2021 – Αίτηση Συμμόρφωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, για όσα τουριστικά καταλύματα είχαν εκδώσει κατά το 2020 το σήμα πιστοποίησης «Health First» δεν απαιτείται επανέκδοση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες: έχει επέλθει αλλαγή στο πρόσωπο του υπευθύνου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος, ή αν έχει αλλάξει το όνομα του ιατρού ή της δομής υγείας με την οποία…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Προγράμματα Επιμόρφωσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους, υποχρεούται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να διαθέτει έναν Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του στο χώρο εργασίας του.

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Certified Adults Trainer (CAT)  Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτών, πάνω στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαιδευτές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και εμπειρίας, θα εφοδιαστούν με νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε πολλά…

Σεμινάρια Τεχνικού ασφαλείας – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων

Σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Τεχνικών Ασφάλειας Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας» υποβάλλονται 3 μήνες πριν τις ημερομηνίες υλοποίησης.