ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Δ.ΥΠ.Α. – Μητρώο Ωφελουμένων Α’ Φάσης

Ενημερωνούμε ότι έχει δημοσιευθεί το Μητρώο Ωφελουμένων – Α’ Φάση ανέργων για την κατάρτισή τους, μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., (Μητρώο Ωφελουμένων – Α΄ φάσης) στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»  Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα…