Έργο MONTECH – Έρευνα Ανάλυσης Τρέχουσας Κατάστασης

To MONTECH πρόκειται για μια προσέγγιση στη διδασκαλία, η οποία συνδοιάζει τις μεθόδους Montessori με δημιουργικές τεχνολογίες. Το βασικό όφελος της προσέγγισης για τους μαθητές είναι ότι παίρνουν όλο και περισσότερο το προβάδισμα στη δική τους μάθηση.