Συμμετοχή στο eLearning course του προγράμματος “ΝΙΡΕΑΣ – Ανάπτυξη Ψηφιακών Περιεχομένων για τον Λειτουργό των Σταθμών Βιολογικού Καθαρισμού”

Το πρόγραμμα ΝΙΡΕΑΣ – Ανάπτυξη Ψηφιακών Περιεχομένων για τον Λειτουργό των Σταθμών Βιολογικού Καθαρισμού προσφέρει την δυνατότητα σε λειτουργούς σταθμών βιολογικού καθαρισμού από όλη την Ευρώπη να ακολουθήσουν δωρεάν ένα ολοκληρωμένο μάθημα e-learning πάνω στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Ο στόχος είναι να το παρέχουμε δωρεάν σε μια ομάδα μέχρι 24 ατόμων από ΔΕΥΑ και…