Αίτηση συμμετοχής Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών σε Πρόγραμμα Κατάρτισης για Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Στο πλαίσιο των δράσεων για τον COVID-19, η ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. ΚΔΒΜ2 σας ενημερώσει ότι ξεκινά σύντομα η υλοποίηση του νέου Επιδοτούμενου Προγράμματος Κατάρτισης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών για την αναβάθμιση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.

Νέα Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κατάρτισης “ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”

Μετά την επιτυχία του πρώτου κύκλου σεμιναρίων του Προγράμματος Κατάρτισης “ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”, η Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κατάρτισης “ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”

Η Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης , και το Σύλλογο Ασπίδα : καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας Μυτιλήνης…

Νέος Κύκλος Μαθημάτων – Γίνε Ειδικός στο πεδίο του Πολιτισμικού Τουρισμού: Πάρε μέρος στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης του CULTVET

Διορία Υποβολής Αίτησης: 10 Οκτωβρίου 2020 Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Erasmus + «Από κοινού προσόντα στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού (CULTVET)», αναζητούμε συμμετέχοντες σε ένα εξειδικευμένο διακρατικό κοινό πρόγραμμα προσόντων με θέμα τον πολιτιστικό τουρισμό. Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες των επαγγελματιών στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού και να…