ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ – Έργο CINEMATOPEDIA

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποκτά τη δική της νεανική κινηματογραφική κοινότητα! Η Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του έργου Cinematopedia – Οι Κινηματογράφοι ως Κόμβοι Καινοτομίας στις Τοπικές Κοινωνίες,  που χρηματοδοτείται από το Creative Europe MEDIA Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του έργου είναι να: ενδυναμώσει…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Προγράμματα Επιμόρφωσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους, υποχρεούται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να διαθέτει έναν Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του στο χώρο εργασίας του.